Architekti a projektanti

Vše na jednom místě – jednodušší práce se společností Thermia

Jestliže chcete najít jednoduché a komplexní řešení pro vytápění, teplou vodu a chlazení budovy vaší firmy, a to vše na jednom místě, nemusíte již dále hledat. Společnost Thermia funguje na trhu s tepelnými čerpadly již 50 let a má dlouhý seznam případových studií a spokojených zákazníků. Jsme pyšní na to, že jsme společnost, která nabízí úplné portfolio produktů na trhu s komerčními tepelnými čerpadly.

Neprodáváme pouze jednotlivá tepelná čerpadla, ale zaměřujeme se spíše na dodávání kompletních energetických řešení budov. Se společností Thermia máte naprostou svobodu výběru, jak specifikovat celý váš systém vytápění. Začnete výběrem technologie a technického vybavení tepelného čerpadla, dále spolu s vámi navrhneme integrovaný systém řízení, který bude splňovat vaše požadavky včetně takových, jako je doplňkový balíček ovládání např. topných okruhů, přípravy teplé vody včetně zásobníků teplé vody nebo pomocného ohřevu. Během celého procesu v našem týmu naleznete podporu od počátečního návrhu a specifikace až po provedení práce a uvedení do provozu.

Důležitost návrhu

Co se týče instalace tepelného čerpadla, nejdůležitějším faktorem je návrh otopné soustavy. Ačkoli je tepelné čerpadlo mnohem efektivnější a ekologičtější než naftový nebo plynový kotel, není jeho efekt tak přímočarý a jeho účinnost závisí na návrhu celé otopné soustavy. Důvodem je, že účinnost tepelného čerpadla je těsně spojená s teplotou otopné vody. Čím je nižší teplota v potrubí, radiátorech, v podlahovém vytápění atd., tím je účinnost vyšší. Aby mohla otopná soustava pracovat s nejnižší možnou teplotou, musí být pečlivě promyšlen každý prvek soustavy. Všechny faktory jako dimenze potrubí, strategie řízení otopné soustavy, návrh podlahového vytápění a otopných těles, fancoilů nebo chlazení jsou vysoce důležité.

Po víc jak 50 letech získávání zkušeností společnost Thermia vyvinula svůj vlastní návrhový software nazvaný HPC 2.0 (Heat Pump Calculator). Na základě klimatických oblastí, tepelné setrvačnosti, potřeby tepla pro vytápění a chlazení a typu otopné soustavy, HPC 2.0 umožní vybrat nejvhodnější tepelné čerpadlo nebo čerpadla a pečlivě odhadnout roční náklady celého systémového řešení.

Navrhněte si svou otopnou soustavu online

Správný a funkční návrh otopné soustavy pro tepelné čerpadlo může být časově náročný a složitý. Ať stavíte dům, nebo instalujete novou otopnou soustavu s tepelným čerpadlem do stávajícího domu při rekonstrukci, může být složité najít správné systémové řešení, které bude to pravé pro Vaši instalaci.

Pokud použijete náš nový online generátor systémových řešení Thermia, je rázem vše jednoduché. Můžete zvolit buď samostatné vytápění, vytápění a přípravu teplé vody, nebo zahrnout i technické celky pro chlazení, další směšované okruhy nebo ohřev bazénu. Je také možno přidat externí pomocný ohřev nebo další zásobníkové ohřívače teplé vody. Jakmile je systémové řešení kompletní, online nástroj automaticky vygeneruje plný seznam systémových komponent. Navíc jsou všechna vygenerovaná systémová řešení zkontrolována a schválena společností Thermia.

Online generátor systémových řešení poskytuje dvě hlavní výhody.

  1. Rychlý a jednoduchý návrh soustavy s tepelným čerpadlem
  2. Schéma zapojení tepelného čerpadla se seznamem komponent schválený přímo společností Thermia

Pomocí online generátoru systémových řešení je jednoduché udělat velkou škálu návrhů od aplikací v malých rodinných domech, až po velké aplikace komerčního charakteru.

Generátor systémových řešení Thermia – pracujte rychleji a chytřeji, začněte přímo teď!

Společnost Thermia dělá zakázky na míru

Naše vysoce kvalitní, extrémně trvanlivé a funkční příslušenství Thermia je navrženo tak, aby podpořilo perfektní zakázkovou práci a vytvořilo řešení „ušité na míru“ výhradně vašim potřebám. Dále také naše doplňkové produkty procházejí testováním a osvědčily se i v praxi.

Řešení, která společnost Thermia nabízí, jsou pozoruhodně flexibilní: od dodání jednotlivého příslušenství a dodatečného vytápění až po poskytnutí plně integrovaného systému vytápění včetně chlazení. Jestliže potřebujete větší objemy teplé vody, nebo potřebujete zásobníky teplé vody nebo buffer tanky, nabízíme vám různé velikosti nádrží, které jsou plně kompatibilní s naší nabídkou tepelných čerpadel. Všechny byly testovány v komerčních aplikacích v náročném klimatu severní Evropy.

Zaškolení a dokumentace

Naším cílem je zajistit, že naše tepelná čerpadla jsou nainstalována, zprovozněna a udržována v nejvyšším možném standardu. Proto nabízíme pečlivě zpracovanou dokumentaci a zacvičovací kurzy pro techniky – instalatéry a projektanty, abychom předvedli, jak získat nejvyšší přínos z každého řešení od společnosti Thermia.

Přestože tepelná čerpadla pracují podobným způsobem jako chladnička, instalace geotermálního systému využívajícího vrty zahrnuje komplexní technologii a speciální znalosti. Společnost Thermia připravila širokou škálu technické dokumentace na podporu tohoto procesu, od jasných a jednoduchých návodů na instalaci až po složitější řešení.

Po přesném nastavení návrhu a správném uvedení do provozu je nejdůležitějším cílem získání spolehlivé a bezporuchové aplikace, která bude účinně fungovat po spoustu let.

Test tepelné vodivosti podloží metr za metrem

Při navrhování vrtu s použitím tepelných čerpadel Thermia je kritickým faktorem tepelná vodivost podloží. Testy vodivosti podloží jsou použity na měření součinitele tepelné vodivosti podloží a jsou také používány na měření tepelného odporu instalované výstroje vrtu. Testy vodivosti podloží jsou v dnešní době běžně používány pro dimenzování vrtů a určování jejich hloubky, protože znalost tepelných vlastností podloží pomáhá vyvarovat se poddimenzování primárního zdroje nízkopotenciálního tepla (vrtu), a tím nedostatečnému výkonu systému jako celku. Nebo naopak předimenzování a zbytečným nákladům.

Testy vodivosti podloží dávají odpověď na otázku, kolik energie může být získáno z jednoho vrtu a také kolik vrtů je třeba k pokrytí energetických nároků dané budovy. Tímto způsobem získáme údaje jako přesný počet vrtů a jejich hloubku pro danou aplikaci tepleného čerpadla.

Testy vodivosti podloží mohou být použity na doplnění výpočtů HPC 2.0 pro dané komerční projekty a jsou nabízeny certifikovanými partnery společnosti Thermia.

Certifikace BREEAM a LEED jsou naším společným zájmem!

Komplexní hodnocení environmentálního dopadu budov BREEAM a LEED jsou dvě nejdůležitější certifikační metody trvale udržitelných budov v Evropě, zahrnující víc než 75 % všech certifikátů trvale udržitelných budov na trhu.

V současné době je typické, že v mnoha budovách fungují odděleně vytápění, chlazení a příprava teplé vody. Tím je zbytečně mařeno obrovské množství energie. Společnost Thermia nabízí mnohem účinnější alternativu, která pokryje až 70 % energetické spotřeby budovy s maximální energetickou efektivitou, minimálními provozními náklady a sníženými emisemi CO2. Tepelná čerpadla umožňují provoz tří funkcí integrovaných v jednom zařízení, a tím vám zajistí vyšší úroveň certifikace. S námi snadno a finančně výhodně dosáhnete toho, že vaše budova bude ekologičtější.

5letá záruční doba

U Thermia Mega se záruka týká všech funkčních dílů, a tím poskytuje pohodlí bez obav z neočekávaných nákladů na náhradní díly. V případě nutnosti oprav v době záruky autorizovaný prodejce bez prodlení uskuteční záruční opravu s použitím originálních dílů Thermia.

Thermia Online

Všechna tepelná čerpadla mohou být vybavena aplikací „Thermia Online“, která umožní sledovat a ovládat vaše zařízení pomocí chytrého telefonu nebo počítače. Náš online systém poskytne vašemu instalatérovi srozumitelné diagnostické údaje a umožní mu také rychle reagovat na oznámení či zasáhnout do nastavení systému. Sledování a ovládání online optimalizuje energetickou účinnost budov v různých lokacích, ať jste kdekoliv.

Aplikace Thermia Online je k dispozici jak pro Android, tak pro iPhone.

Kontakt

Máte nějaké dotazy? Pak nás kontaktujte

Napište nám

Informujeme vás, že váš souhlas může být kdykoli odvolán zasláním e-mailové zprávy... více
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správa osobních údajů poskytnutých ve formuláři výše... více
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinný údaj

Náš zástupce v České republice

IVAR CS

IVAR CS

+420 315 785 211