Čtyři způsoby odběru energie

Zemní tepelná čerpadla – horizontální (plošný) zemní kolektor

Video – Zemní tepelná čerpadla – plošný zemní kolektor

Horizontální zemní kolektor využívá pod povrchem akumulovanou sluneční energii. Pokud je vrtání příliš komplikované nebo pokud nechcete vrtat z jiných důvodů, toto pro vás může být dobrá volba. Plošný zemní kolektor je uložen přibližně jeden metr pod povrchem a energie je tedy odebírána ze země. Délka smyčky závisí na typu domu, velikosti tepelného čerpadla a na specifických podmínkách pozemku.

Výhody:

 • Nižší instalační náklady v porovnání s vertikální podzemní smyčkou (vrtem)
 • Může být také použit pro odběr tepla z vodní plochy
 • Horizontální zemní kolektor udržuje v průběhu roku vyrovnanou teplotu
 • Umožňuje i chlazení

Video – Zemní tepelná čerpadla – plošný zemní kolektor

Zemní tepelná čerpadla – vertikální podzemní smyčka (vrt)

Video – Zemní tepelná čerpadla – vrt

Video – Zemní tepelná čerpadla – vrt

Vertikální podzemní smyčka odebírá nízkopotenciální energii uloženou v zemním podloží. Do podloží je proveden vrt do obvyklé hloubky mezi 100 až 200 metry a do něj je vložena výstroj vrtu. Skutečná hloubka a počet vrtů závisí na typu domu, velikosti tepelného čerpadla a okolních podmínkách.

Výhody:

 • Není podmínkou velký pozemek
 • Malý zásah do pozemku
 • Umožňuje i chlazení

Vzduchová tepelná čerpadla - venkovní vzduch

Video – Vzduchová tepelná čerpadla - venkovní vzduch

Při použití vzduchového tepelného čerpadla není třeba žádných výkopů či vrtů. Místo toho je energie odebírána přímo z okolního vzduchu. Pro ucelený systém, který pokryje veškeré nároky na vytápění včetně přípravy teplé vody, potřebujete tepelné čerpadlo vzduch/voda. Oproti tomu tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je schopno pokrýt vytápění pouze částečně a neposkytuje přípravu teplé vody.

Výhody:

 • Nižší počáteční náklady
 • Žádné zásahy do země
 • Není třeba velký pozemek

Video – Vzduchová tepelná čerpadla - venkovní vzduch

Zdrojem je podzemní voda

Tepelná čerpadla tohoto typu využívají nízkopotenciální energii podzemní vody. Tato voda je čerpána ze zdrojového vodního vrtu do výměníku tepla zvaného výparník (často se kvůli prevenci závad používá vřazený výměník tepla), kde je tato energie tepelným čerpadlem odebírána. Tato voda je pak vypouštěna zpět přes další vrt (vsakovací). Toto řešení je nejlepší volbou pro místa, kde je snadno dostupná podzemní voda.

Výhody:

 • Podzemní voda si po celý rok udržuje poměrně vysokou a stálou teplotu
 • Umožňuje i chlazení

Odpadní vzduch

Energie z odváděného teplého vnitřního vzduchu je znovu využita před tím, než opustí budovu větracím systémem. Tato odpadní energie může být opětovně využita jednotkou pro zpětné získávání tepla, která zvyšuje teplotu nemrznoucí kapaliny z primárního zdroje tepla vstupující do tepelného čerpadla a tím i výstupní výkon tepelného čerpadla a topný faktor. Je vhodná jak pro malé domky, tak pro větší budovy. V komerčních budovách, kde větrací systémy pracují neustále, odpadní vzduch může poskytnout až 50 % energie, která je třeba k provozu budovy. Pro tento systém je nejvhodnější použít tepelné čerpadlo vybavené invertorem (frekvenčním měničem), protože tak se může tepelné čerpadlo automaticky přizpůsobit okamžitým provozním podmínkám.

Výhody:

 • Nižší provozní náklady a jednodušší instalace (menší kolektor nebo vrt)
 • Vylepšený roční topný faktor tepelného čerpadla
 • Snadno se kombinuje se stávajícím vytápěním i větracím systémem.

 

Kontakt

Máte nějaké dotazy? Pak nás kontaktujte

Napište nám

Informujeme vás, že váš souhlas může být kdykoli odvolán zasláním e-mailové zprávy... více
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správa osobních údajů poskytnutých ve formuláři výše... více
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinný údaj

Náš zástupce v České republice

IVAR CS

IVAR CS

Tel: +420 315 785 211