Nákup tepelného čerpadla – kontrolní seznam

Posouzení stávající otopné soustavy

Lorem ipsum

Většinou lidé volí tepelné čerpadlo kvůli vysokým nákladům na vytápění. Zkuste si udělat analýzu nákladů alespoň loňského roku s širším nástinem tak, že celkový pohled nezkreslí ani neobvykle mírná nebo naopak mrazivá zima.

Kotle a nádrže na topné oleje potřebují místo. Tepelné čerpadlo zabere méně než půl metru čtverečního, uvolní vám tak cenný prostor.

 

Jestliže plánujete obnovu vašeho vytápění, uvažte bezúdržbové vytápění využívající obnovitelné zdroje, které si poradí i s nejchladnějšími dny v zimě.

Princip získávání tepla

Lorem ipsum

 

 

Vytápění pomocí venkovního vzduchu nevyžaduje vrtání nebo pokládání plošných kolektorů, což je skvělé řešení, když není k dispozici dostatečný pozemek. Nicméně výkon tepelného čerpadla bývá v největších mrazech nižší a tento fakt je nutno zohlednit při návrhu.

Využití nízkopotenciální energie z povrchu země vyžaduje, aby na vašem pozemku asi metr pod povrchem byla do země vložena dlouhá kolektorová smyčka. Je tedy třeba rozkopat poměrně velkou plochu, ale po zakončení instalace se dá tento pozemek opět normálně využívat.

Geotermální energie je stabilní zdroj tepla. Dá se využít pomocí vrtů. Tato metoda nepůsobí v zahradě nijak rušivě a správně navržené tepelné čerpadlo má stabilní výkonovou charakteristiku.

Vaše požadavky na vytápění a teplou vodu

Lorem ipsum

Při výběru správné velikosti tepelného čerpadla je třeba znát požadavky vaší domácnosti na potřebu tepla a spotřebu teplé vody.

Tepelné čerpadlo spolehlivě vytápí i v případě navržení otopné soustavy na vyšší teploty (např. 55 °C na přívodu např. pomocí radiátorů). Avšak jestliže je otopná soustava navržena na nižší teplotu na přívodu (např. 35 °C), čerpadlo pracuje s maximální efektivitou.

 

Standardní požadavky může uspokojit tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 180 litrů. V případě zvýšené potřeby teplé vody je zde možnost připojení druhého zásobníkového ohřívače. Teplota 55–60 °C je pro teplou vodu dostačující.

Chlazení – komfort i v horkém létě

Lorem ipsum

Kromě vytápění a teplé vody může také zemní tepelné čerpadlo chladit interiér (tzv. pasivní nebo aktivní chlazení).

Nemrznoucí kapalina cirkuluje ve smyčce kolektoru a chladí vnitřní prostory s náklady odpovídajícími nákladům na provoz dvou žárovek. Tato technika se nazývá pasivní chlazení a může být použita u všech druhů zemních tepelných čerpadel.

Jestliže je pasivní chlazení nedostatečné, použije tepelné čerpadlo chladicí okruh s kompresorem.

Posouzení efektivity tepelných čerpadel

Lorem ipsum

Topný faktor (COP – Coefficient of Performance) vyjadřuje schopnost tepelného čerpadla vytápět, s ohledem na množství spotřebované elektřiny. Například COP = 4 znamená, že 1kWh spotřebované elektřiny vyprodukuje 4kWh tepelné energie pro vytápění.

Ale to není celé. Měření COP při konkrétních daných podmínkách bez zahrnutí spotřeby elektrické energie všech komponent systému (jako například oběhových čerpadel) může mít za výsledek velmi dobře vypadající hodnoty. Ale měření hodnot topného fakturu není nástroj marketingu výrobce, ale mělo by poskytovat investorům a uživatelům jako jste Vy přesnější obraz toho jak je skutečný provoz tepelného čerpadla efektivní v průběhu času.

Lepší obraz o celoroční efektivitě provozu tepleného čerpadla podává hodnota SCOP (Sezónní COP). To zahrnuje celý rok, zahrnuje nejchladnější i nejteplejší období a také přípravu teplé vody. Další faktory ovlivňující volbu tepelného čerpadla jsou tepelná ztráta objektu, geografické umístění, počet obyvatel, druh otopné soustavy. Rozdíl mezi COP a SCOP je obvykle značný.

Dimenzování & předpokládané úspory

Lorem ipsum

Instalace optimálně navrženého a instalovaného tepelného čerpadla může snížit náklady na vytápění až o 50-75 %. Mezi faktory, které ovlivňují celkový výsledek, patří stav domu, otopná soustava, vnější teplota (klima v místě instalace) a druh zdroje tepla využívaného původně.

Silnější tepelné čerpadlo má vyšší pořizovací náklady, ale nižší provozní náklady a naopak. Správná velikost tepelného čerpadla znamená optimální poměr mezi investicí a provozními náklady.

Pozor! Použití dobrého tepelného čerpadla zhodnotí vaši nemovitost.

Cenová nabídka

Lorem ipsum

Porovnejte nabídky. Levnější tepelná čerpadla mohou být poddimenzována a lákavá nízká nákupní cena může být rychle převážena vyššími provozními náklady. Správně dimenzované tepelné čerpadlo by mělo mít dostatečný výkon, aby vytopilo váš dům bez pomocného ohřevu i v nízkých venkovních teplotách, např. -5 °C, dle typu tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo je součástí celého systému vytápění, ke kterému také patří otopná soustava a soustava kolektoru, případně venkovní vzduchová jednotka.

Klíčem k úspěchu je výběr kvalitního produktu a spolehlivý odborník, který zajistí celou instalaci.

Po prodeji

Lorem ipsum

Tepelné čerpadlo obvykle celoročně nevyžaduje žádnou údržbu. Pro zajištění příležitostného servisu je však důležité mít spolehlivého prodejce, poskytujícího servis.

Vyžádejte si také dálkové ovládání, které vám přes internet umožní zvýšit či snížit teplotu uvnitř vašeho domu, když se vracíte z dovolené nebo služební cesty.

U poskytované záruky se nezaměřujte jen na její délku trvání, ale i na to, zda zahrnuje celý produkt, a ne jenom kompresor.

Kontakt

Máte nějaké dotazy? Pak nás kontaktujte

Napište nám

Informujeme vás, že váš souhlas může být kdykoli odvolán zasláním e-mailové zprávy... více
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správa osobních údajů poskytnutých ve formuláři výše... více
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinný údaj

Náš zástupce v České republice

IVAR CS

IVAR CS

+420 315 785 211