Majitelé nemovitostí

Nízkoenergetické budovy

Nízkoenergetická budova je budova, která spotřebuje méně energie než budova ve stanoveném standardu. Prvním krokem k trvale udržitelné, nízkoenergetické budově je integrované plánování, které hned od samého začátku uvažuje celý životní cyklus budovy.

Správně zvolené tepelné čerpadlo zajistí širokou škálu aplikací v jednom řešení, od vytápění a přípravu teplé vody až po chlazení a ohřev bazénu. Tím se vyhnete investování do více oddělených systémů a jejich další údržbě. V současné době je od novostaveb v mnoha zemích standardně vyžadováno splnění požadavků energetické náročnosti, a tak je velmi důležité vybrat si vhodný zdroj energie, který bude i v budoucnosti udržitelný.

Tepelná čerpadla také pracují v souladu se současnými trendy, jako jsou Tepelně aktivní systémy budov (Thermally Active Building Systems – TABS), které využívají setrvačnosti a akumulace vnitřního klimatu do materiálu budovy a tím minimalizují potřebu konvenčních technologií.

Náhrada & Rekonstrukce

Úspory, které může tepelné čerpadlo poskytnout, závisí na typu a velikosti domu, jeho geografickém umístění (klima případně geologie) a stávající otopné soustavě.

Tepelná čerpadla mohou být přizpůsobena stávajícím otopným soustavám, a dokonce kombinována s různými druhy doplňkových energetických zdrojů jako jsou solární energie nebo plyn. Tím jsou ideální pro renovace, kde mohou být instalována jako součást rekonstrukce. V těchto případech tepelné čerpadlo nahradí stávající systém, který se ještě může výhodně využít jako doplňkový zdroj tepla.

Aplikace zpracování odpadního tepla průmyslových procesů

Průmyslové procesy vytvářejí obrovské množství nevyužitého tepla, které je často mařeno (jako např. při práci hydraulických lisů a těžkých strojů, sušiček, při vaření, skladování potravin, nebo dokonce ze zvířecích exkrementů na farmách nebo z čističek odpadních vod). Tepelná čerpadla mohou být použita na zpětné získávání tepla a jeho další využití v mnoha aplikacích. Čím teplejší je zdroj tepla, tím vyšších úspor lze dosáhnout.

Vítězný koncept – tři funkce v jednom zařízení

Všechna naše tepelná čerpadla země/voda pro komerční použití zajišťují několik funkcí v jednom zařízení: vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Tepelná čerpadla fungují jak v kombinaci s radiátory, tak i s podlahovým vytápěním.

Společnost Thermia vyvinula unikátní metodu přípravy teplé vody, které se říká „hot gas technology“ (technologie přehřátých par). Ta umožňuje získávání zvýšeného množství teplé vody s velmi nízkými náklady během období, kdy je budova vytápěna. Naše tepelná čerpadla jsou schopna poradit si s velkými energetickými nároky v zimě a nižšími požadavky v létě. Nejsou potřeba velké zásobníky teplé vody, ani další přídavné systémy pro přípravu teplé vody.

Moderní budovy s velkými skleněnými plochami jsou skvělé při nedostatku denního světla, ale v létě často vedou k přehřívání budovy. Pasivní chlazení zajistí perfektní vnitřní klima po celý rok. V případě potřeby může být vyšší chladicí výkon dosažen pomocí aktivního chlazení zapojením kompresoru do systému. Pasivní i aktivní chlazení jsou mnohem ekonomičtější než tradiční klimatizace (resp. chlazení).

Flexibilní energetický systém

Tepelná čerpadla Thermia Mega jsou dostupná ve výkonech 11 kW až 88 kW. Je také možné je zapojit do kaskády (master – slave) a dosáhnout tak výkonu až 1400 kW. Kaskádově zapojená tepelná čerpadla se spouštějí optimalizovaně v závislosti na potřebě energie. To zajistí, že není spotřebováno víc energie, než je v každém jednotlivém okamžiku požadováno bez ohledu na výkon celého zařízení.  Využití kaskádového zapojení vám přináší možnost rozdělit investici na dvě až tři fáze, nebo zvětšit velikost otopné soustavy, jestliže to později bude třeba.

Možnost současného vytápění i chlazení

Možnost současného vytápění i chlazení vám ještě více sníží provozní náklady. Aby toho mohlo být dosaženo, jsou tepelná čerpadla paralelně napojena na dva buffer tanky (studený pro chlazení a teplý pro vytápění). Tepelné čerpadlo pak jednoduše začne chladit místo vytápění nebo naopak – v závislosti na potřebách budovy. Jestliže je například hotelová konferenční místnost chlazena, přebytečné teplo je použito pro přípravu teplé vody pro bazén či wellness.

5letá záruční doba

U Thermia Mega se záruka týká všech funkčních dílů, a tím poskytuje pohodlí bez obav z neočekávaných nákladů na náhradní díly. V případě nutnosti oprav v době záruky autorizovaný prodejce bez prodlení uskuteční záruční opravu s použitím originálních dílů Thermia.

Thermia Online

Všechna tepelná čerpadla mohou být vybavena aplikací „Thermia Online“, která umožní sledovat a ovládat vaše zařízení pomocí chytrého telefonu nebo počítače. Náš online systém poskytne vašemu instalatérovi srozumitelné diagnostické údaje a umožní mu také rychle reagovat na oznámení či zasáhnout do nastavení systému. Sledování a ovládání online může pomoci optimalizovat energetickou účinnost budov v různých lokacích, ať jste kdekoliv.

Kontakt

Máte nějaké dotazy? Pak nás kontaktujte

Napište nám

Informujeme vás, že váš souhlas může být kdykoli odvolán zasláním e-mailové zprávy... více
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správa osobních údajů poskytnutých ve formuláři výše... více
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinný údaj

Náš zástupce v České republice

IVAR CS

IVAR CS

Tel: +420 315 785 211